Dewastacja Szlaku Bojowego Armii Andersa

1

Dewastacja Szlaku Bojowego Armii Andersa

przy pomniku niedźwiedzia Wojtka w Parku Jordana

[tekst i zdjęcia – Józef Wieczorek]

W Parku Jordana znajduje się szczególnie popularny wśród dzieci ( i nie tylko) pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka – żołnierza Armii Andersa. Pomnik został odsłonięty w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino przez iI Korpus .https://pomnikwojtek.wordpress.com/2014/05/18/odsloniecie-pomnika-niedzwiedzia-wojtka-zolnierza-z-armii-andersa-migawki/

Przy pomniku umieszczono tablicę objaśniającą

2.jpg

oraz szlak II Korpusu wytyczony blokami wapieni o wartościach edukacyjnych.

Niestety, 4 sierpnia zauważyłem, że szlak bojowy 2 Korpusu na drodze do Wolnej Polski został zdewastowany.

11.jpg

Kilka bloków wapieni (w tym ten z napisem Monte Cassino) zostało wyrwanych z ‚korzeniami’ (stopy betonowe). Bloki zostały przemieszczone i poprzewracane,

6.jpg

7.jpg

8.jpg

stąd szlak bojowy jakoś tak symbolicznie nie prowadzi już do Wolnej Polski , bo czy w naprawdę Wolnej Polsce taka dewastacja mogłaby mieć miejsce ?

Kogo ten szlak uwiera ? Kto działa na wieczną hańbę aby zatrzeć pamięć dla potomnych ? 

3

Czy winni tej dewastacji zostaną zidentyfikowani i ukarani ?

Do tej pory dewastowano w Parku Jordana pomniki „Inki” – Danuty Siedzikówny i Ryszarda Kuklińskiego. Sprawców, rzecz jasna, do tej pory nie wykryto. Zamontowano jednak monitoring i dewastacji ostatnio nie było.

Pomnik Wojtka niestety nie jest objęty monitoringiem, choć to wokół Wojtka gromadzi się najwięcej osób odwiedzających park.

Podczas Światowych Dni Młodzieży rejon pomnika był ogrodzony.

13.jpg

Po zdjęciu ogrodzenia przystąpiono do niszczenia szlaku. Kto ?

Cały rejon Parku Jordana, w tym rejon pomnika Wojtka wyznaczono jako Strefę Pojednania.

5.jpg

4.jpg

Ktoś jednak nie chce się kierować takimi wartościami.

Niestety i ze strony Miasta, nawet na okres ŚDM, pojednania z Towarzystwem Parku nie było, stąd nie było możliwe umieszczenie przy pomnikach Wielkich Polaków tabliczek objaśniających – dwujęzycznych ( w języku polskim i angielskim), tak aby liczne rzecze uczestników ŚDM mogły się czegoś dowiedzieć o historii Polski.

Ciekawe, czy Miasto nadal będzie się koncentrować nad nękaniem Towarzystwa, czy zajmie się utrzymaniem Parku w należytym stanie i ochroni od dewastacji przekazany Miastu dar od obywateli ?

Reklamy

Anna Maria Anders na szlaku pamięci swojego Ojca – w Patriotycznym Parku Jordana

26

Anna Maria Anders na szlaku pamięci swojego Ojca – Generała Władysława Andersa

w Patriotycznym Parku Jordana 

Kraków 20 października 2015 r. 

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

24

20

21

19

1

2

16

17

Czerwone Maki już kwitną na Monte Cassino – na szlaku Armii Andersa w Parku Jordana

1

Czerwone Maki już kwitną  na Monte Cassino

na szlaku Armii Andersa w Parku Jordana

tuż przy pomniku niedźwiedzia Wojtka – żołnierza Armii Andersa,

który zostanie odsłonięty dziś – 18 maja 2014 r.

w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

2

3

4

5

U dowódcy Wojtka – gen. W. Andersa

przed uroczystością

8

7

6

Szlak Armii Andersa z niedźwiedziem Wojtkiem już prawie gotowy

10

Szlak Armii Andersa z niedźwiedziem Wojtkiem  już prawie gotowy

Odsłonięcie pomnika Wojtka  – 18 maja w Parku Jordana  

podczas uroczystości w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino

(od godz. 15)

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

1

2

3

15

6

8

 9

12

13

14

70 rocznica zdobycia Monte Cassino i odsłonięcie pomnika Niedźwiedzia Wojtka

0

Dyskusja w Towarzystwie Parku im. dr H. Jordana

nad uroczystością w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino

i odsłonięciem pomnika Niedźwiedzia Wojtka.

18 maja 2014 r. w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino w Parku Jordana planowana jest uroczystość patriotyczna pod pomnikiem gen. Władysława Andersa z udziałem wojska i mieszkańców Krakowa. Podczas uroczystości zostanie odsłonięty pomnik niedźwiedzia- Wojtka, niezwykłego żołnierza z armii Andersa, który wspierał II Korpus podczas szturmu na Monte Cassino.

14

W Towarzystwie Parku im dr. H. Jordana odbyła się dyskusja osób zaangażowanych w budowę pomnika Wojtka, w której brali udział: Kazimierz Cholewa – prezes Towarzystwa i główny organizator budowy pomnika i uroczystości 18 maja,

20

Wojciech Narębski,

18

Richard Lucas ( jeden z głównych fundatorów pomnika) ,

5

Bogdan Kulka, Bogdan Żelazo

13

i Józef Wieczorek.
Mimo że obecne fundusze na budowę pomnika nie są jeszcze wystarczające planowana zbiórka pieniędzy winna te braki uzupełnić. Niestety w uroczystości nie będzie mógł wziąć udziału prof. Wojciech Narębski – ostatni krakowski uczestnik bitwy o Monte Cassino.

19

W tym samym czasie będzie bowiem obecny na oficjalnych uroczystościach pod Monte Cassino.

Pod koniec kwietnia planowana jest konferencja prasowa w Parku Jordana poświęcona uczczeniu w Parku 70 – rocznicy bitwy o Monte Cassino.

22

15

16

 

Armia Andersa, w której służył niedźwiedź – Wojtek

Armia Andersa

Anders

Gen. Anders w Buzułuku

Armia Andersa powstała w wyniku polsko-sowieckiego układu zwanego układem Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku podpisanego w Londynie w gmachu brytyjskiego Foreign Office

umowa

W wyniku układu sowieci uchwalili amnestię dla polskich jeńców wojennych i innych uwięzionych obywateli polskich, która objęła niemal 400 tys. osób. 14 sierpnia 1941 szef Polskiej Misji Wojskowej w ZSRR gen. bryg. Zygmunt Szyszko-Bohusz podpisał umowę wojskową, która zapowiadała utworzenie w ZSRR 30-tysięcznej armii złożonej z obywateli polskich. Dowódcą armii został zwolniony z więzienia na Łubiance gen. Władysław Anders.

Siedziba dowództwa armii mieściła się w Buzułuku w rejonie Orenburga a następnie, w początkach 1942 roku, została przeniesiona do Jangi-Jul koło Taszkientu. Armię tworzyli jeńcy, więźniowie i zesłańcy, którymi dowodzili też jeńcy i więźniowie dopiero co uwolnieni.

Armia w organizacji

Na mocy porozumień polsko-radziecko-brytyjskich Armia została ewakuowana z Krasnowodska przez Morze Kaspijskie do Pahlavi w Iranie, okupowanym wówczas wspólnie przez wojska sowieckie i brytyjskie, a następnie do Iraku. Łączna liczebność Armii Polskiej wynosiła wówczas ok. 70 tysięcy żołnierzy. Wraz z Armią ZSRR opuściło ok. 40 tys. cywilów. Był to największy w czasach stalinizmu exodus byłych więźniów łagru poza granice ZSRR. Trasę exodusu znaczą jednak liczne cmentarze zmarłych z chorób i wycieńczenia.

cmentarze

W początkach 1943 roku Armia Polska na Wschodzie składała się z dwóch dywizji piechoty, brygady czołgów, dywizji zapasowej i jednostek wsparcia.
W lipcu 1943 roku z Armii Polskiej na Wschodzie wyodrębniono II Korpus Polski złożony z 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 2 Brygady czołgów i oddziałów wsparcia (łącznie ok. 46 tysięcy żołnierzy) II Korpus w sierpniu i wrześniu 1943 roku przez Syrię i Palestynę przedostał się do Egiptu, gdzie przygotowywał się do wysłania na front włoski.

Od grudnia 1943 do kwietnia 1944 II Korpus etapami został przerzucony do Włoch gdzie został podporządkowany 8 Armii brytyjskiej.
Korpus wziął udział w bitwie o Monte Cassino (11-25 maja 1944) na tzw. Linii Gustawa gdzie się wsławił zdobywając klasztor na Monte Cassino.

Monte Cassino

hejnał

W bitwie tej Korpus poniósł ciężkie straty Na cmentarzu pod Monte Cassino spoczywa na nim 1072 poległych żołnierzy Rzeczypospolitej wszystkich narodowości (Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Żydów).
W lipcu 1944 r. II Korpus Polski prowadził natarcie w kierunku Ancony a na przełomie sierpnia i września na tzw. Linii Gotów zdobywał miasto Pesaro. Działania bojowe II Korpus Polski zakończył zwycięską bitwą o Bolonię (9-21 kwietnia 1945 r.)

Mimo ponoszonych strat w dniu zakończenia II wojny światowej stan liczebny II Korpusu przekroczył 90 tysięcy żołnierzy dzięki przyjmowaniu do swoich szeregów Polaków – dezerterów z Wehrmachtu oraz alianckich jeńców.
Po zakończeniu II wojny światowej II Korpus Polski w 1946 roku został przeniesiony do Wielkiej Brytanii gdzie po uznaniu przez mocarstwa zachodnie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w Polsce rozpoczęto rozwiązywanie jednostek Polskich Sił Zbrojnych zakończone w 1947 roku.

Większość żołnierzy Armii Andersa zdecydowała się pozostać na obczyźnie a do Polski powróciło kilkanaście tysięcy byłych żołnierzy II Korpusu Polskiego

26 września 1946 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, pozbawił Władysława Andersa obywatelstwa polskiego i stopnia generała.

( grafika z ilustrowanych kalendarzy Rady Ochrony pamięci Walk i Męczeństwa)

Szlak bojowy niedźwiedzia Wojtka z Armią Andersa

Historia Wojtka

Wojtek  Wikipedia

(źródło- Wikipedia)

Wojtek- Niedźwiedź słynny żołnierz Armii Andersa to syryjski niedźwiedź brunatny urodzony w Persji w pobliżu Hamadan w 1941 r. Trafił do Armii Andersa a dokładniej do 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii II Korpusu Polskiego zaadaptowany przez polskich żołnierzy. Odkupiony w Iranie od młodego chłopca arabskiego za kilka puszek konserw został wciągnięty na stan ewidencyjny 22 Kompanii z którą przeszedł cały szlak bojowy

z Iranu, poprzez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt, Włochy gdzie wziął udział w bitwie pod Monte Cassino. Tam pomagał nosić skrzynie z nabojami, czynnie wspierając ataki żołnierzy polskich, co uhonorowano w symbolu 22 Kompanii, którym stał się niedźwiedź z pociskiem w łapach.

symbol

 Wojtek uzyskał stopień kaprala, dostawał w przydziale żołnierskim żywność, w tym piwo, które uwielbiał i papierosy.

Po wojnie wraz z II Korpusem trafił do Glasgow w Szkocji, gdzie został członkiem Towarzystwa Polsko-Szkockiego. Po demobilizacji został przekazany do ogrodu zoologicznego w Edynburgu, gdzie był często odwiedzany przez żołnierzy II Korpusu. Po latach walki w Armii Andersa o wolną Polskę padł ostatecznie w niewoli, w wieku 22 lat – 2 grudnia 1963 r.

Szlak bojowy Wojtka

Jego historia została opisana w książkach

Niedźwiedź Wojtek . Niezwykły żołnierz armii Andersa. Aileen Orr – Wyd. Replika, 2011

Orr

Wojtek z Armii Andersa – Maryna Miklaszewska Fronda 2007

Wojtek z armii Andersa

Dziadek i niedźwiadek – Łukasz Wierzbicki 2009

Łukasz Wierzbicki

Wojtek spod Monte Cassino Wiesław A. Lasocki -Wydawnictwo Muchomor 2012 ( dla dzieci)

Lasocki

i sfilmowana –

film „Wojtek, niedźwiedź, który poszedł na wojnę”.