Dewastacja Szlaku Bojowego Armii Andersa

1

Dewastacja Szlaku Bojowego Armii Andersa

przy pomniku niedźwiedzia Wojtka w Parku Jordana

[tekst i zdjęcia – Józef Wieczorek]

W Parku Jordana znajduje się szczególnie popularny wśród dzieci ( i nie tylko) pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka – żołnierza Armii Andersa. Pomnik został odsłonięty w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino przez iI Korpus .https://pomnikwojtek.wordpress.com/2014/05/18/odsloniecie-pomnika-niedzwiedzia-wojtka-zolnierza-z-armii-andersa-migawki/

Przy pomniku umieszczono tablicę objaśniającą

2.jpg

oraz szlak II Korpusu wytyczony blokami wapieni o wartościach edukacyjnych.

Niestety, 4 sierpnia zauważyłem, że szlak bojowy 2 Korpusu na drodze do Wolnej Polski został zdewastowany.

11.jpg

Kilka bloków wapieni (w tym ten z napisem Monte Cassino) zostało wyrwanych z ‚korzeniami’ (stopy betonowe). Bloki zostały przemieszczone i poprzewracane,

6.jpg

7.jpg

8.jpg

stąd szlak bojowy jakoś tak symbolicznie nie prowadzi już do Wolnej Polski , bo czy w naprawdę Wolnej Polsce taka dewastacja mogłaby mieć miejsce ?

Kogo ten szlak uwiera ? Kto działa na wieczną hańbę aby zatrzeć pamięć dla potomnych ? 

3

Czy winni tej dewastacji zostaną zidentyfikowani i ukarani ?

Do tej pory dewastowano w Parku Jordana pomniki „Inki” – Danuty Siedzikówny i Ryszarda Kuklińskiego. Sprawców, rzecz jasna, do tej pory nie wykryto. Zamontowano jednak monitoring i dewastacji ostatnio nie było.

Pomnik Wojtka niestety nie jest objęty monitoringiem, choć to wokół Wojtka gromadzi się najwięcej osób odwiedzających park.

Podczas Światowych Dni Młodzieży rejon pomnika był ogrodzony.

13.jpg

Po zdjęciu ogrodzenia przystąpiono do niszczenia szlaku. Kto ?

Cały rejon Parku Jordana, w tym rejon pomnika Wojtka wyznaczono jako Strefę Pojednania.

5.jpg

4.jpg

Ktoś jednak nie chce się kierować takimi wartościami.

Niestety i ze strony Miasta, nawet na okres ŚDM, pojednania z Towarzystwem Parku nie było, stąd nie było możliwe umieszczenie przy pomnikach Wielkich Polaków tabliczek objaśniających – dwujęzycznych ( w języku polskim i angielskim), tak aby liczne rzecze uczestników ŚDM mogły się czegoś dowiedzieć o historii Polski.

Ciekawe, czy Miasto nadal będzie się koncentrować nad nękaniem Towarzystwa, czy zajmie się utrzymaniem Parku w należytym stanie i ochroni od dewastacji przekazany Miastu dar od obywateli ?

Reklamy

Czerwone Maki już kwitną na Monte Cassino – na szlaku Armii Andersa w Parku Jordana

1

Czerwone Maki już kwitną  na Monte Cassino

na szlaku Armii Andersa w Parku Jordana

tuż przy pomniku niedźwiedzia Wojtka – żołnierza Armii Andersa,

który zostanie odsłonięty dziś – 18 maja 2014 r.

w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

2

3

4

5

U dowódcy Wojtka – gen. W. Andersa

przed uroczystością

8

7

6

Konferencja prasowa Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana -migawki

1
Konferencja prasowa Towarzystwa Parku im. dr Henryka Jordana 
na temat:
70 rocznica zdobycia Monte Cassino 
i odsłonięcie pomnika niedźwiedzia – Wojtka, niezwykłego żołnierza z armii Andersa 
Miejsce konferencji: 
Park Jordana, siedziba Towarzystwa im dr. Henryka Jordana 
 
Termin konferencji: 
poniedziałek 28 kwietnia 2014 r.
(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)
Na konferencji prasowej  omówiono program uczczenia 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino oraz stan przygotowań do odsłonięcia pomnika niedźwiedzia – Wojtka w Parku Jordana 18 maja 2014 r.

Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawują serwisy internetowe:
https://pomnikwojtek.wordpress.com/ , http://wkrakowie2014.wordpress.com/

W konferencji prasowej wzięli udział:

Kazimierz Cholewa – Prezes Towarzystwa Parku im dr Henryka Jordana, główny organizator uroczystości i budowy pomnika

11

Prof. Wojciech Narębski – jeden z ostatnich  żyjących uczestników bitwy o Monte Cassino

5

Bogdan Kulka – architekt projektujący budowę pomnika i jego otoczenie

2

Richard Lucas – jeden z głównych fundatorów pomnika,  działający na rzecz jego budowy

9

Andrzej Targosz – jeden z głównych fundatorów pomnika

10

Józef Wieczorek – redaktor strony Wojtek z Armii Andersa w krakowskim Parku Jordana- https://pomnikwojtek.wordpress.com/

13

6

7

3

12a

70 rocznica zdobycia Monte Cassino i odsłonięcie pomnika Niedźwiedzia Wojtka

0

Dyskusja w Towarzystwie Parku im. dr H. Jordana

nad uroczystością w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino

i odsłonięciem pomnika Niedźwiedzia Wojtka.

18 maja 2014 r. w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino w Parku Jordana planowana jest uroczystość patriotyczna pod pomnikiem gen. Władysława Andersa z udziałem wojska i mieszkańców Krakowa. Podczas uroczystości zostanie odsłonięty pomnik niedźwiedzia- Wojtka, niezwykłego żołnierza z armii Andersa, który wspierał II Korpus podczas szturmu na Monte Cassino.

14

W Towarzystwie Parku im dr. H. Jordana odbyła się dyskusja osób zaangażowanych w budowę pomnika Wojtka, w której brali udział: Kazimierz Cholewa – prezes Towarzystwa i główny organizator budowy pomnika i uroczystości 18 maja,

20

Wojciech Narębski,

18

Richard Lucas ( jeden z głównych fundatorów pomnika) ,

5

Bogdan Kulka, Bogdan Żelazo

13

i Józef Wieczorek.
Mimo że obecne fundusze na budowę pomnika nie są jeszcze wystarczające planowana zbiórka pieniędzy winna te braki uzupełnić. Niestety w uroczystości nie będzie mógł wziąć udziału prof. Wojciech Narębski – ostatni krakowski uczestnik bitwy o Monte Cassino.

19

W tym samym czasie będzie bowiem obecny na oficjalnych uroczystościach pod Monte Cassino.

Pod koniec kwietnia planowana jest konferencja prasowa w Parku Jordana poświęcona uczczeniu w Parku 70 – rocznicy bitwy o Monte Cassino.

22

15

16

 

Patriotyczny Park Jordana znakomitym miejscem dla pomnika Wojtka – niedźwiedzia z Armii Andersa

Jordan

Park im. dr Henryka Jordana położony jest na terenie V Dzielnicy Krakowa, obok Krakowskich Błoń i Oleandrów, skąd w 1914 r. wyruszała Pierwsza Kadrowa do walki o odzyskanie Niepodległości Polski.

Park założony został w 1889 r. dzięki staraniom wybitnego Polaka , naukowca, społecznika i patrioty – dr Henryka Jordana, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie z ideą założyciela Parku miał on spełniać rolę publicznego terenu do czynnego uprawiania ćwiczeń i gier ruchowych na wolnym powietrzu i zarazem miejscem wychowania młodzieży w duchu patriotycznym. Realizacja tej idei jordanowskiej miała doniosłe znaczenie dla odbudowy państwa polskiego. Na terenie Parku powstały urządzenia sportowe, boiska, basen, ścieżki zdrowia. W Parku Jordana rozgrywano pierwsze mecze piłki nożnej.

Z inicjatywy dr H. Jordana do wybuchu I wojny światowej postawiono w parku ponad 40 pomników wybitnych Polaków. Mimo że Kraków był pod zaborem austriackim pomniki służyły edukacji patriotycznej.

W kilka lat po śmierci dr H. Jordana w 1914 r. postawiono w parku pomnik jego założyciela.

Podczas II wojny światowej park został zdewastowany, ale 22 popiersia wybitnych Polaków zdołał uratować mistrz kamieniarski – Kazimierz Łuczywo, który je przekazał miastu po wojnie. 14 popiersi wróciło do parku po ich odnowieniu, ale pozostałe zostały ocenzurowane w PRLu i w szopie mistrza kamieniarskiego czekały aż do r. 1972 na zelżenie cenzury, co umożliwiło postawienie ich w Parku w bocznej alei.

Od 1958 roku istnieje Towarzystwo Parku im. dra Henryka Jordana, które kontynuuje idee jordanowskie a jego prezes – Kazimierz Cholewa od 1998 r. realizuje konsekwentnie projekt utworzenia w parku Galerii Wielkich Polaków XX wieku.

Galeria

Do 2013 r. dzięki zdolnościom organizacyjnym i uporowi prezesa Kazimierza Cholewy, mimo różnych trudności, odsłonięto w galerii 20 pomników, a kilka następnych jest w realizacji.

Odsłonięciu pomników towarzyszą uroczystości patriotyczne gromadzące setki, a nawet tysiące uczestników. Uroczystości patriotyczne w parku, przy pomnikach już odsłoniętych, organizowane są także z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca, z okazji Święta 3 Maja, 12 maja w rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, 25 maja w rocznicę śmierci rtm. Witolda Pileckiego, 1 września – w rocznicę wybuchu II wojny światowej. W Święto Niepodległości 11 listopada Park jest zawsze przystrojony flagami narodowymi kontrastując pozytywnie z otoczeniem (Al. 3 Maja, Oleandry)

Aleja

Park im. dr H. Jordana zasługuje w pełni na miano Patriotycznego Parku Jordana, bo w Krakowie pełni od lat taką rolę.

Park jest jednocześnie szkołą historii pod gołym niebem, gdzie młodzież szkolna poznaje historię Polski znaczoną pomnikami wielkich Polaków. Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje tekę edukacyjną poświęconą Galerii Wielkich Polaków XX wieku, która w tej edukacji historycznej winna stanowić cenną pomoc dla nauczycieli.

Dokumentacje pomników oraz uroczystości można obejrzeć w internecie m. in. na stronie Towarzystwa Parku http://www.parkjordana.org

a także na stronach

http://krakjw.wordpress.com/category/park-jordana/

http://wkrakowie.wordpress.com/category/park-jordana/

http://wkrakowie2012.wordpress.com/category/park-jordana/

http://wkrakowie2012cd.wordpress.com/category/park-jordana/

http://wkrakowie2013.wordpress.com/category/park-jordana/

(Zdjęcia – Józef Wieczorek)

Pomnik Wojtka w Parku Jordana – projekt i lokalizacja

0

W Parku Jordana w Krakowie powstanie pomnik niedźwiedzia – Wojtka, słynnego żołnierza Armii Andersa. Projekt pomnika wykonuje artysta rzeźbiarz Wojciech Batko.

4

Przewidywane odsłonięcie pomnika Wojtka w Parku
18 maja 2014 r.

w 70 rocznicę zdobycia Monte Cassino
przez żołnierzy II Korpusu pod dowództwem gen. W. Andersa

(jeśli zostaną zebrane fundusze na budowę pomnika !)

Konto wpłat na budowę pomnika:

Towarzystwo Parku im. dra Henryka Jordana
30-062 Kraków
al. 3 Maja 11
PKO BP Oddział 1 w Krakowie

07 1020 2892 0000 5502 0162 0178

tytułem –
budowa pomnika ‚Niedźwiedź WOJTEK’


Dla wpłat z zagranicy

IBAN 07 1020 2892 0000 5502 0162 0178
SWIFT (BIC):BPKOPLPW

Istnieje możliwość wpłat także przez DOTPAY ze strony

http://pomnikwojtka.pl/

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom Towarzystwo Parku składa serdeczne
podziękowania

1

Pomnik powstaje na rozwidleniu alejek od strony ulicy Reymonta

Lokalizacja pomnika

gdzie jedne alejki skręcają w prawo do części rekreacyjnej parku, a drugie w  lewo do części patriotycznej parku, do Galerii Wielkich Polaków XX wieku,

Galeria 4

w której stoi  pomnik  dowódcy  II Korpusu gen. Andersa – także dowódcy niedźwiedzia Wojtka

Anders

(zdjęcia – Józef Wieczorek)